2018-03-12 09:00Bloggpost

Tre frågor till Ann Steiner gästföreläsare vid årets Bokprovning

null

Den 21 mars kl. 13 är det dags för Svenska barnboksinstitutets Bokprovning. Programmet bjuder på föreläsningar där olika perspektiv ges på barn- och ungdomsböcker utgivna 2017.

Årets gästföreläsare är Ann Steiner, forskare i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet. Hon kommer att tala om den digitala utgivningen av barn- och ungdomslitteratur. Vi ställde tre frågor till Ann:

Du ska föreläsa om den digitala utgivningen för barn och unga, kan du berätta lite om det?
Jag har tittat på hur stor den digitala utgivningen för barn och unga är och vilken typ av utgivning det är fråga om. E-böcker, digital litteratur och appar kommer att belysas.

Vad är mest intressant med den digitala utgivningen tycker du?
Det kanske är alla de texter som skrivs och läses av unga på olika internetsidor – lyrik, prosa, fanfiction. Här finns en blandning av allt och visar på ett stort intresse bland unga för litteratur och berättelser.

Om du siar framåt, vad ser du är på gång/vad tror du är på gång?
För yngre barn är det framför allt EPub3-formatet där e-bilderbok och ljudbok följer varandra. Den starka utgivningen av ljudböcker för vuxna kommer sannolikt också snart att synas bland barn- och ungdomsboksutgivningen.

Information om Bokprovningen
Fullständigt program, föreläsarpresentationer m.m. finns på sbi.kb.se/bokprovning.
Obligatorisk anmälan. Anmäl dig här.

Kontakt:
För information, kontakta Lillemor Torstensson, lillemor.torstensson@sbi.kb.se, 08-54 54 20 51


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.