Bokprovning 2021

Ett av Svenska barnboksinstitutets största evenemang är den årliga Bokprovningen. Genom filmade och öppna föreläsningar samt en rapport med analyser och statistik presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Alla intresserade är välkomna att ta del av Bokprovningen. Gästföreläsare 2021 är Andreas Hedberg, Uppsala universitet och Katarina Rejman, Stockholms universitet. Från Sbi medverkar bibliotekarierna Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo.
Katrina Rejman och Andreas Hedman. Foto: Svenska barnboksinstitutet
Non-commercial use
Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo, Sbi. Foto: Sbi
Non-commercial use
Bokprovning logga Utformad av Lillemor Torstensson, Sbi
Non-commercial use
Non-commercial use
I Bokprovningen går Svenska barnboksinstitutet igenom föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker och presenterar den genom statistik och fördjupningar i bland annat framträdande teman.
Non-commercial use
Åsa Warnqvist, forskningsledare, Sbi. Foto: Eva Dalin
Non-commercial use
Bokprovningen i mini-format. Vanligtvis brukar Svenska barnboksinstitutet visa utgivningen av föregående års barn- och ungdomsböcker i biblioteket. Nu finns i stället åtta filmer som syftar till att ge en inblick i den omfattande utgivningen. Böckerna visas kategorivis. Genom filmerna vill vi också tacka alla de utgivare som skänkt ett exemplar av sin bok till Svenska barnboksinstitutet. Filmerna spelades in i Svenska barnboksinstitutets bibliotek under Bokprovning 2021.
Non-commercial use
Bokprovningen i mini-format. Vanligtvis brukar Svenska barnboksinstitutet visa utgivningen av föregående års barn- och ungdomsböcker i biblioteket. Nu finns i stället åtta filmer som syftar till att ge en inblick i den omfattande utgivningen. Böckerna visas kategorivis. Genom filmerna vill vi också tacka alla de utgivare som skänkt ett exemplar av sin bok till Svenska barnboksinstitutet. Filmerna spelades in i Svenska barnboksinstitutets bibliotek under Bokprovning 2021.
Non-commercial use
Bokprovningen i mini-format. Vanligtvis brukar Svenska barnboksinstitutet visa utgivningen av föregående års barn- och ungdomsböcker i biblioteket. Nu finns i stället åtta filmer som syftar till att ge en inblick i den omfattande utgivningen. Böckerna visas kategorivis. Genom filmerna vill vi också tacka alla de utgivare som skänkt ett exemplar av sin bok till Svenska barnboksinstitutet. Filmerna spelades in i Svenska barnboksinstitutets bibliotek under Bokprovning 2021.
Non-commercial use
Bokprovningen i mini-format. Vanligtvis brukar Svenska barnboksinstitutet visa utgivningen av föregående års barn- och ungdomsböcker i biblioteket. Nu finns i stället åtta filmer som syftar till att ge en inblick i den omfattande utgivningen. Böckerna visas kategorivis. Genom filmerna vill vi också tacka alla de utgivare som skänkt ett exemplar av sin bok till Svenska barnboksinstitutet. Filmerna spelades in i Svenska barnboksinstitutets bibliotek under Bokprovning 2021.
Non-commercial use
Bokprovningen i mini-format. Vanligtvis brukar Svenska barnboksinstitutet visa utgivningen av föregående års barn- och ungdomsböcker i biblioteket. Nu finns i stället åtta filmer som syftar till att ge en inblick i den omfattande utgivningen. Böckerna visas kategorivis. Genom filmerna vill vi också tacka alla de utgivare som skänkt ett exemplar av sin bok till Svenska barnboksinstitutet. Filmerna spelades in i Svenska barnboksinstitutets bibliotek under Bokprovning 2021.
Non-commercial use
Bokprovningen i mini-format. Vanligtvis brukar Svenska barnboksinstitutet visa utgivningen av föregående års barn- och ungdomsböcker i biblioteket. Nu finns i stället åtta filmer som syftar till att ge en inblick i den omfattande utgivningen. Böckerna visas kategorivis. Genom filmerna vill vi också tacka alla de utgivare som skänkt ett exemplar av sin bok till Svenska barnboksinstitutet. Filmerna spelades in i Svenska barnboksinstitutets bibliotek under Bokprovning 2021.
Non-commercial use
Bokprovningen i mini-format. Vanligtvis brukar Svenska barnboksinstitutet visa utgivningen av föregående års barn- och ungdomsböcker i biblioteket. Nu finns i stället åtta filmer som syftar till att ge en inblick i den omfattande utgivningen. Böckerna visas kategorivis. Genom filmerna vill vi också tacka alla de utgivare som skänkt ett exemplar av sin bok till Svenska barnboksinstitutet. Filmerna spelades in i Svenska barnboksinstitutets bibliotek under Bokprovning 2021.
Non-commercial use
Bokprovningen i mini-format. Vanligtvis brukar Svenska barnboksinstitutet visa utgivningen av föregående års barn- och ungdomsböcker i biblioteket. Nu finns i stället åtta filmer som syftar till att ge en inblick i den omfattande utgivningen. Böckerna visas kategorivis. Genom filmerna vill vi också tacka alla de utgivare som skänkt ett exemplar av sin bok till Svenska barnboksinstitutet. Filmerna spelades in i Svenska barnboksinstitutets bibliotek under Bokprovning 2021.
Non-commercial use

Astrid Lindgren-koden

Astrid Lindgren är en världsförfattare, men hennes kreativa process är höljd i dunkel. Detta beror på att Lindgren skrev och själv redigerade sina böcker på stenografi – de 670 stenogramblock som finns bevarade har ansetts omöjliga att tolka och är hittills helt obeforskade. I projektet ”Astrid Lindgren-koden” sammanförs kompetenser från litteraturvetenskap, datavetenskap och professionell stenografi för att tolka Lindgrens stenogram genom digitala metoder. I fokus står de 52 stenogramblock som innehåller Bröderna Lejonhjärta. Astrid Lindgren-koden kommer att generera ny kunskap om världsförfattaren Astrid Lindgren genom den första studien av hennes originalmanuskript och bidra till generell metodutveckling för analys av handskrivna dokument. Forskare i ”Astrid Lindgren-koden” är Malin Nauwerck, fil. dr i litteraturvetenskap och Anders Hast, professor i datoriserad bildbehandling. Deltar i projektet gör även Karolina Andersotter, bibliotekarie med inriktning på digitala metoder och Britt Almström, riksdagstenograf, nu pensionerad.

Bokprovning 2020

Ett av Svenska barnboksinstitutets största evenemang är den årliga Bokprovningen. Genom öppna föreläsningar, en utställning, en rapport med analyser och statistik samt en turné presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Alla intresserade är välkomna att ta del av Bokprovningen. Gästföreläsare 2020 var Malin Alkestrand, Linnéuniversitetet och Lydia Wistisen, Stockholms universitet. Från Sbi medverkade bibliotekarierna Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo