Astrid Lindgren-koden

Astrid Lindgren är en världsförfattare, men hennes kreativa process är höljd i dunkel. Detta beror på att Lindgren skrev och själv redigerade sina böcker på stenografi – de 670 stenogramblock som finns bevarade har ansetts omöjliga att tolka och är hittills helt obeforskade. I projektet ”Astrid Lindgren-koden” sammanförs kompetenser från litteraturvetenskap, datavetenskap och professionell stenografi för att tolka Lindgrens stenogram genom digitala metoder. I fokus står de 52 stenogramblock som innehåller Bröderna Lejonhjärta. Astrid Lindgren-koden kommer att generera ny kunskap om världsförfattaren Astrid Lindgren genom den första studien av hennes originalmanuskript och bidra till generell metodutveckling för analys av handskrivna dokument. Forskare i ”Astrid Lindgren-koden” är Malin Nauwerck, fil. dr i litteraturvetenskap och Anders Hast, professor i datoriserad bildbehandling. Deltar i projektet gör även Karolina Andersotter, bibliotekarie med inriktning på digitala metoder och Britt Almström, riksdagstenograf, nu pensionerad.

Bokprovning 2020

Ett av Svenska barnboksinstitutets största evenemang är den årliga Bokprovningen. Genom öppna föreläsningar, en utställning, en rapport med analyser och statistik samt en turné presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Alla intresserade är välkomna att ta del av Bokprovningen. Gästföreläsare 2020 var Malin Alkestrand, Linnéuniversitetet och Lydia Wistisen, Stockholms universitet. Från Sbi medverkade bibliotekarierna Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo