2021-04-27 07:00Bloggpost

Två frågor till Andreas Hedberg, gästföreläsare Bokprovning 2021

Andreas Hedberg, gästföreläsare Bokprovning 2021

Hej Andreas! Den 28 april ska du föreläsa utifrån rubriken ”En g(l)ömd historia? Historiska teman i barn- och ungdomslitteraturen 2020”. Utan att avslöja för mycket kan du säga några ord om vad du ska prata om?  

Jag kommer att berätta om barn- och ungdomslitteraturens historiebruk, till exempel om vad läsarna får för bild av det förflutna, och hur dagens berättelser med historiska teman skiljer sig från de som skrivits tidigare. Och så avslöjar jag vilka tidsperioder som barnboksförfattarna allra helst skriver om när de vill använda sig av historiska teman! 

Hur har det varit att arbeta med Bokprovningen?  

Som alltid när det gäller forskning på stora material har det varit en spännande och lustfylld utmaning att lokalisera och beskriva intressanta mönster. Som litteraturvetare har det också varit roligt att få bidra till att barnboksutgivningen får den uppmärksamhet som den förtjänar. 

Andreas Hedberg är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. I sin forskning utgår han från ett litteratursociologiskt grundperspektiv, och han har bland annat studerat svensk litteratur i översättning till andra språk samt modernitetskritisk litteratur publicerad kring sekelskiftet 1900. Han är för närvarande knuten till forskningsprogrammet Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures vid Stockholms universitet; inom ramarna för detta program har han bland annat studerat utgivningen av svensk barnlitteratur i översättning till franska. Han har också undervisat om barnlitteratur, främst på förskollärarprogrammet.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.