2021-04-20 07:00Bloggpost

Två frågor till Katarina Rejman, gästföreläsare i Bokprovning 2021

Katarina Rejman, gästföreläsare Bokprovning 2021

Vi ställde två frågor till Katarina Rejman, en av gästföreläsarna i årets Bokprovning. 

Katarina föreläser den 21 april utifrån rubriken ”Är det lätta lätt och det svåra svårt? En didaktisk-estetisk läsning av 2020 års kapitelböcker”.

Hej Katarina, utan att avslöja för mycket kan du säga några ord om vad du ska prata om i din föreläsning?  

Eftersom jag är lärare och lärarutbildare läser jag alltid med didaktikerns glasögon på näsan. Jag läser för att identifiera sådant i böckerna som kan tilltala den unga läsaren, men också sådant som kan innebära hinder för läsningen. Den här kategorin böcker är spretig, men jag pekar på två linjer: didaktiska böcker och mer litterära böcker som kräver en estetisk läsning. Genom konkreta exempel belyser jag detta och sammanfattar med några tankar om vad som främjar läsutvecklingen och lusten att fortsätta läsa.

Hur har det varit att arbeta med Bokprovningen?

Det har varit roligt, och ganska arbetsdrygt. Genom att antalet titlar är stort, 369 kapitelböcker gavs ut 2020, och dessa är allt från kort korta börja-läsa-böcker till tjocka romaner på över 400 sidor, har jag fått tänka till många varv innan jag kom fram till hur jag skulle  läsa, sortera och presentera böckerna.

Katarina Rejman är lektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Tidigare har hon verkat i Finland som modersmålslärare (svensklärare) på högstadiet, som rektor för en högstadieskola, som undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen samt som lärarutbildare vid Åbo Akademi. Hennes forskningsintresse rör litteraturläsning i skolan, svenskämnets olika gestaltningar, läs- och skrivundervisning och andra frågor som rör undervisning och lärande i svenskämnet. Hennes perspektiv handlar mer om den unga elevens/personens läsning och utveckling till läsare än om litteraturvetenskapligt riktade analyser.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.