2018-10-16 11:15Nyheter

Abstractsystemet öppet till IRSCL Congress 2019

null

Svenska barnboksinstitutet står värd för nästa IRSCL Congress, en av världens största internationella konferenser inom området barn- och ungdomslitteratur. Konferensen arrangeras den 14-18 augusti 2019 och är ett samarbete mellan Svenska barnboksinstitutet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Åbo Akademi. Temat är Tystnader och tystanden i barn- och ungdomslitteraturen.

Nu är abstractsystemet öppet. Välkommen att lämna in abstract! Deadline är 26 november. Information om call for papers m.m. finns på www.irsclcongress2019.com.

IRSCL (International Research Society for Children’s Literature) är en internationell sammanslutning för forskare inom ämnesområdet barn- och ungdomslitteratur.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.