2017-04-12 09:00Nyheter

Alma-pristagaren Wolf Erlbruch presenteras den 19 april på Svenska barnboksinstitutet

April och maj är fyllda av intressanta program på Svenska barnboksinstitutet.

Wolf Erlbruch presenteras 19 april
Presentation av 2017 års mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, Wolf Erlbruch.

Juryledamoten Lennart Eng presenterarar. Ges i samarbete med Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Kl. 18–19.30.

Sagaarkivet - Guldgruvan på Odengatan 61, 26 april
Med utgångspunkt i Svensk Läraretidnings förlags och Barnbiblioteket Sagas verksamhet belyser och dokumenterar Sagaarkivet så gott som hundra år av svensk kulturhistoria. Arkivet som innehåller 22 hyllmeter finns på Svenska barnboksinstitutet. Programmet arrangeras i anslutning till vandringsutställningen "En sagolik skola - Folkskolan 175 år!"
Kl. 18–19.30. Filmas.

Ur programmet:
”Replikerna ska vara Astrid Lindgrenskt roliga. Vilket de inte är!” Om Sagabibliotekets pjäser. Martin Hellström, forskare, Linnéuniversitetet.

"Gud välsigne farbrojutomten. Tillönskas Jertligt Signe Henriksson, 8 år." Exempel ur Sagaarkivets många personliga brev från folkskolebarn till ”Fabrojutomte”, d.v.s tidningen Jultomtens redaktör. Gitten Skiöld, pedagog och utställningsproducent.

"Boken till barnet – att skapa, förvalta och förmedla ett kulturarv genom Barnbiblioteket Saga." Karin Mossed presenterar Svenska barnboksinstitutets forskningsprojekt.

Läs mer om programmen och fler arrangemang på www.sbi.kb.se

Plats: Programmen ges på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. Ingen förhandsanmälan. Fri entré. Arrangeras med stöd från Stockholms stad.

Välkommen!


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.