2016-10-31 09:00Nyheter

Barbro Westlund kommenterar PISA-rapporten

null

Just nu är det stort fokus på läsning, vilket syns inte minst genom regeringens satsning "Hela Sverige läser med barnen" och den nytillsatta läsdelegationen. I höst förvandlas höstlov till Läslov och den 6 december släpps PISA-rapporten.

För tre år sedan kom den förra rapporten som visade att svenska elever hade backat kraftigt i läsförståelse och hamnat under genomsnittet bland OECD-länderna. Rapporten väckte stor uppmärksamhet då och därför är nu intresset stort för den kommande undersökningen.

Med anledning av detta har Svenska barnboksinstitutet bjudit in Barbro Westlund att kommentera PISA-rapporten. Barbro Westlund har i sin forskning särskilt inriktat sig på elevers läsförståelse. Hon är filosofie doktor i didaktik och lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.

Mer om rapporten finns på Skolverkets webbplats skolverket.se

Genomförs i samarbete med Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Ges med stöd från Stockholms stad.

Tid och plats:
Måndag den 12 december kl. 18.00-19.30 inkl. tid för diskussion och frågor, på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. T-bana: Odenplan. Fri entré. Ingen förhandsanmälan.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.