2015-10-05 09:00Nyheter

Blogg om barnböcker på Sbi:s jubileumssida

null

Hurra för barnboken!

På tisdag 6 oktober publiceras det första blogginlägget på Svenska barnboksinstitutets jubileumssida sbi50.com. Ett antal personer och organisationer i Sbi:s närhet har bjudits in att skriva om barn- och ungdomsböcker, bibliotek, skapande, forskning, bokförläggande, debatter, ja helt enkelt ”tankar om barnlitteraturen” och gärna med anknytning till Sbi. Först ut är Eva Dahlin, litterär chef på Bonnier Carlsen och Svenska Förläggareföreningens representant i Sbi:s styrelse.


All information om jubileet finns på sbi50.com och i sociala medier #sbi50.


Vänliga hälsningar,

Lillemor Torstensson
Informatör och verksamhetsansvarig

lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.