2014-12-19 09:00Nyheter

Bokprovning 2015

null

Den 12 mars 2015 går startskottet för årets Bokprovning.

I Svenska barnboksinstitutets årliga Bokprovning ges en översikt med trender och statistik över den aktuella barn- och ungdomsboksutgivningen.

I samband med Bokprovningen håller Barnboksinstitutet öppna föreläsningar för alla intresserade och i en utställning visas samtliga barn- och ungdomsböcker utgivna 2014. 

Efter varje Bokprovning sammanställs en dokumentation med statistik och analyser.

Tid och plats:
Torsdag 12 mars kl. 13.00-16.00
Fredag 13 mars kl. 09.00-12.00
På Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61

Utställning:
Samtliga böcker utgivna i Sverige under 2014, visas mellan den 12 mars och 23 april.

Tävling
Var med och tävla om hur många barn- och ungdomsböcker som utkom 2014! Svenska original, återutgivningar och översättningar - allt räknas. 2013 utkom det 1770 böcker, hur många blir det 2014? Var med och gissa på Facebook eller skicka ett mail till info@sbi.kb.se.

Genomförs med stöd från Stockholms stad


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.