2017-03-15 12:00Nyheter

Bokprovningen med föreläsningar och utställning startar den 21 mars

null

Bokprovning årgång 2016

Den 21 mars kl. 13 är det dags för Svenska barnboksinstitutets Bokprovning. Programmet bjuder på inte mindre än sju föreläsningar där olika perspektiv ges på barn- och ungdomsböcker utgivna 2016.

Förutom den övergripande genomgången innehåller programmet föreläsningar om normer och inkludering, religion och mytologi, flykt från krig, dagboksromanen och skräck. Avslutningsvis reflekterar årets gästföreläsare Sara Teleman över illustration och grafisk form i utgivningen.

Tips! Vi ställde tre frågor till Sara om sin medverkan. Läs hennes svar på sbi.kb.se.

Information
Fullständigt program, föreläsarpresentationer m.m. finns på sbi.kb.se/bokprovning.

Vänliga hälsningar,
Lillemor Torstensson
kommunikatör
lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.