2016-05-23 09:00Nyheter

Bokprovningen på UR play

null

UR Samtiden filmade Bokprovningen på Fanfaren Kultur Farsta den 12 april i år. Nu finns föreläsningarna tillgängliga på UR Play. Filmerna innehåller Maria Nilsons föreläsning om våld i ungdomsböcker, Sofia Gydemos genomgång av trender, tendenser och statistik, Åsa Warnqvists spaning på elakheter, Kajsa Bäckius kartläggning av dystopier, Karin Mosseds och Lillemor Torstenssons föreläsningar om sociala skillnader respektive skildringar av vatten i litteraturen. Se filmerna på UR Play.

I Svenska barnboksinstitutets årliga Bokprovning ges en översikt med trender och statistik över den aktuella barn- och ungdomsboksutgivningen. Bokprovningen består av öppna föreläsningar för alla intresserade, en utställning med alla årets böcker samt en dokumentation med statistik och analyser. Begreppet Bokprovning är varumärkesskyddat av Svenska barnboksinstitutet.

Genomförs med stöd från Stockholms stad.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.