2016-11-29 09:00Nyheter

Enkät om Svenska barnboksinstitutets heldag den 16 november "Kvalitet eller kvantitet?"

Du som var med på Svenska barnboksinstitutets heldag den 16 november "Kvalitet eller kvantitet? Barn- och ungdomslitteraturens dilemma" får gärna delta i utvärderingen av dagen genom att besvara några korta frågor. Tack för att du medverkar. Enkäten hittar du här.

Bilder från dagen, som drog fullt hus, finns på Sbi:s jubileumssida sbi50.com. Läs också Guri Fjeldbergs rapport från dagen "Blir bøkene dårligere?" på barnebokkritikk.nu.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.