2021-08-23 11:41Nyheter

FN:s läsdag och Read Hour

En resa över Östersjön

Den 8 september är det FN:s internationella läskunnighetsdag. Med anledning av det arrangerar Finlandsinstitutet i Stockholm ett seminarium om läsning och barnlitteratur. Samtidigt invigs den tvåspråkiga utställningen "En resa över Östersjön – finländsk barnbokskonst idag", och detta fungerar som startskott för Finlandsinstitutets biblioteks uppdrag som nationellt resursbibliotek för den finskspråkiga minoriteten i Sverige.

Medverkar gör bland andra Sveriges kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Finlands forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen, ordförande i juryn för  Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) professor Boel Westin, Riksbibliotekarien Karin Grönvall, bilderbokskonstnären Linda Bondestam och för Svenska barnboksinstitutet Lillemor Torstensson. Programmet avslutas med det finländska initiativet Read Hour. Läs mer om Read hour på www.nuori.fi

Tid: Onsdag 8/9 kl. 15.30–19.00
Plats: Finlandsinstitutet i Stockholm, Snickarbacken 4
Mer information om programmet och hur du anmäler dig finns på finlandsinstitutet.se

Arrangör för seminariet är Finlandsinstitutet i samarbete med Läsrörelsen i Finland och Svenska barnboksinstitutet.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.