2021-02-24 16:25Nyheter

Förhållandet mellan estetik och pedagogik i barnlitteraturen

Estetik och pedagogik i nordisk barn- och ungdomslitteratur – en relation i förvandling?

”All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är pedagogisk”. Så lyder ett av Lennart Hellsings mest citerade uttalanden om barnlitteratur. Formuleringen är träffsäker och elegant, men frågan är om den är helt rättvisande mot barnlitteraturens specifika förutsättningar?

Konflikten mellan estetik och pedagogik har genomsyrat barnlitteraturen sedan långt tillbaka. Spänningen märks inte minst i de debatter om barnlitteratur som då och då blossar upp. Redaktionen för Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning efterlyser därför artiklar som från olika perspektiv undersöker kopplingen mellan estetik och pedagogik i nordisk barn- och ungdomslitteratur samt barn- och ungdomskultur i vidare mening. Förhoppningen är att med detta tema stimulera till forskning som syftar till att ompröva förhållandet mellan estetik och pedagogik.

Gästredaktörer för temat är Maria Jönsson, Umeå universitet, och Olle Widhe, Göteborgs universitet.

Mer information om temat och deadlines finns på barnboken.net.

Kontakt: barnboken@barnboksinstitutet.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.