2016-09-22 09:00Nyheter

Forskarstafett och Bokprovning på Bokmässan

null

Forskarstafett – ny svensk barnboksforskning
Torsdag den 22 september kl. 10 i Sal K1
2015 blev ett rekordår för barnlitteraturforskningen i Sverige. I en forskarstafett presenteras den nya svenska barnboksforskningen av Maria Lassén-Seger (Åbo akademi), Olle Widhe (Göteborgs universitet), Anna Nordenstam (Göteborgs universitet/Luleå tekniska universitet), Eva Söderberg (Stockholms universitet), Martin Hellström (Linnéuniversitetet), Helene Ehriander (Linnéuniversitetet), Åsa Warnqvist, Sbi och Karin Mossed, Sbi.

Bokprovning
Torsdag den 22 september kl. 14 i Sal E1
Sofia Gydemo och Kajsa Bäckius från Sbi presenterar statistik över 2015 års barn- och ungdomslitteratur, följer upp tendenser och spanar efter vilka trender som redan nu går att urskilja i 2016 års utgivning.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.