2021-06-15 07:00Nyheter

Forskningsstipendium utlyses

bild på pusselbit med stipendium

Svenska barnboksinstitutet utlyser, med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten, Solkatten-stipendiet på 40 000 kr.

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten har sedan år 2001 delat ut ett stipendium som ger utländska barn- och ungdomslitteraturforskare möjlighet att bedriva forskning i Sverige alternativt svenska forskare möjlighet till studier i utlandet. I år delas det ut till en utländsk forskare. Stipendiet är på 40 000 kr. Ansökan av institutionsledare ska ha inkommit senast den 8 september 2021.

Läs mer om stipendiet på ​www.barnboksinstitutet.se

Vänliga hälsningar
Svenska barnboksinstitutet


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.