2021-01-20 12:52Nyheter

Framtidens kvinna i den tidiga svenska flickboken

Omslag till Framtidens kvinnor

Vem är framtidens kvinna i den tidiga svenska flickboken? Det undersöker Maria Andersson i Framtidens kvinnor. Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921. Andersson följer den svenska flickbokens framväxt från de första inhemska titlarna på 1830-talet fram till införandet av kvinnlig rösträtt år 1921. Hon tittar närmare på de föreställningar om kön, medborgarskap och nationell identitet som flickboken vill förmedla, och visar hur flickbokens skildringar av unga kvinnor blev en del av debatten om kvinnlig rösträtt.

Framtidens kvinnor. Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921 är utgiven på Makadam förlag och ingår i Sbi:s skriftserie som nummer 152. Boken går att köpa i bokhandeln.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.