2015-04-27 09:00Nyheter

Från Kalle Anka till Katten Nils - en halvdag om barn- och ungdomsserier

null

Vi ser början på en ny blomstringstid för barn- och ungdomsserier i Sverige. Utgivningen ökar, forskning bedrivs och allt fler uppmärksammar seriens potential i skolundervisningen. Kom och lyssna till forskare, pedagoger, serieskapare och branschrepresentanter när de samtalar om serien som konstform och pedagogiskt verktyg. Är serier läsfrämjande? Den frågan ska vi närma oss under denna halvdag.

Programmet är en officiell del i Stockholms Internationella Seriefestival 2015, som äger rum 9–10 maj i Kulturhuset och i år särskilt uppmärksammar barn- och ungdomsserier.

Tid och plats:
5 maj kl. 13–17, Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm (T-bana Odenplan). Kom i tid, begränsat antal platser. Programmet kommer att filmas.

Program
•13.00–13.15 Introduktion
Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet
•13.15–14.15 Är serier läsfrämjande?
Presentationer av serieforskarna Fredrik Strömberg (Malmö högskola) och Lars Wallner (Linköpings universitet)
•14.15–15.00 Läsfrämjande satsningar: projektet Serier i undervisningen
Johan Unenge, författare och serietecknare, samtalar med Jonas Lidheimer, projektledare på Egmont, Melinda Galaczy, svensklärare, och Piroska Bakran, mediepedagog och skolbibliotekarie
•15.00–15.30 Paus
•15.30–16.15 Serieskapare samtalar
Fredrik Strömberg samtalar med serietecknarna Natalia Batista, Joakim Gunnarsson och Lena Furberg
•16.15–17.00 Branschsatsningar på serier
Ola Hellsten, Serieteket, samtalar med Josefin Svenske (Kolik/Rabén & Sjögren), Lisa Wibom (Wibom Books) och Lukas Björkman (Kamratposten)

Programmet ingår i Svenska barnboksinstitutets programserie Tema barns läsning. Arrangeras med stöd från Kulturrådet och Stockholms stad.

Kontakt: Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, asa.warnqvist@sbi.kb.se.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.