2015-02-27 13:00Nyheter

Fullspäckad vår på barnboksinstitutet

null

Tema barns läsning och mycket annat
Under våren fortsätter programverksamheten och serien Tema barns läsning. Förutom föreläsningar kring Bokprovningen i Stockholm, Farsta, Linköping, Göteborg och Malmö samt medverkan vid Litteralund, arrangeras flera program:
9 april
Presentation av 2015 års mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.
22 april
Läsfrämjande projekt: Läsrörelsen och Bokunden. Tema barns läsning.
5 maj
Halvdag om tecknade serier som läsfrämjare. Tema barns läsning (kl. 13-17).
11 maj
Vad läser barn egentligen? Samtal med förmedlare. Tema barns läsning.
Juni
Utdelning av

Martha Sandwall Bergströms forskarstipendium
Läs mer om programmen på www.sbi.kb.se

Tid och plats:
Kl. 18.00–19.30 (om inte annat anges). Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. T-bana Odenplan. Fri entré. Ingen förhandsanmälan. Flera av programmen filmas.

Med stöd från Stockholms stad och Kulturrådet.

Kontakt: Lillemor Torstensson, lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.