2015-12-16 09:00Nyheter

God Jul från Svenska barnboksinstitutet

null

Biblioteket är stängt under perioden 18 december–10 januari.
Varmt välkommen igen måndagen den 11 januari 2016.
Ordinarie öppettider är måndag–torsdag kl. 12–17.

Vänliga hälsningar,
Lillemor Torstensson
lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.