2016-04-25 13:00Nyheter

Halvdag om barn- och ungdomsserier den 3 maj

null

Välkommen till årets halvdag om serier för barn och unga!

Vi kommer där att få veta mer om den stora ökningen i utgivningen av serier för barn och unga 2015. Andra teman vi tar upp är serier för ungdomar, serier på bibliotek och serien som ålders- och generationsöverskridande. Medverkar gör bland andra serietecknarna Peter Bergting, Hanna Gustavsson och Johan Unenge, förläggaren Fabian Göranson och Ola Hellsten från Serieteket. Halvdagen anordnas som ett förevenemang till Stockholms Internationella Serievecka.

I pausen finns möjlighet att titta på 2015 års utgivning av serier för barn- och unga samt den totala utgivningen av barn- och ungdomsböcker 2015. Efter programmet blir det mingel med förfriskningar.

Tid och plats:
Tisdagen den 3 maj kl. 15–18.00 på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. T-bana Odenplan. Ingen förhandsanmälan. Fritt inträde. Ges med stöd från Stockholms stad. Ingår i föreläsningsserien Tema barns läsning.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.