2016-04-18 09:00Nyheter

Halvdag om serier för barn och unga den 3 maj

Välkommen till årets halvdag om serier för barn och unga! Vi kommer där att få veta mer om den stora ökningen i utgivningen av serier för barn och unga 2015. Andra teman vi tar upp är serier för ungdomar, serier på bibliotek och serien som ålders- och generationsöverskridande. Medverkar gör bland andra serietecknarna Peter Bergting, Hanna Gustavsson och Johan Unenge, förläggaren Fabian Göransson och Ola Hellsten från Serieteket. Halvdagen anordnas som ett förevenemang till Stockholms Internationella Serievecka.

Tid och plats: 3 maj kl. 15-18 på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. T-bana Odenplan. Ingen förhandsanmälan. Fri entré.

Ges med stöd från Stockholms stad.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.