2014-10-17 09:00Nyheter

Heldagskonferens om skolbibliotek den 11 november

Tisdagen den 11 november 2014 arrangerar Nationella skolbiblioteksgruppen ett heldagsseminarium: Skolbiblioteken i den högre utbildningen. Konferensen vänder sig i första hand till utbildningsansvariga/programansvariga vid lärar- och bibliotekarieutbildningarna samt vid aktuella rektorsutbildningar, rektorer och lärare.
Program och anmälan: www.skolbiblioteksgruppen.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.