2014-08-27 15:12Nyheter

Henrik Wallheim, bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet, tilldelas Collijnpriset

null

Collijnpriset 2014 för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap ges till Henrik Wallheim för uppsatsen ”Katalogen som tolkningsredskap: Bibliografiska relationer i Resource Description and Access (RDA), med hänsyn till operationaliseringsproblem”.

Henrik arbetar som bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet sedan 2013.

Juryns motivering:

I sin uppsats tar författaren sig an ett synnerligen aktuellt, spännande och framtidsorienterande ämne. Ett vidgat utbud av och större komplexitet i olika typer av biblioteksresurser har medfört en nödvändig utveckling av katalogiseringsmetoder och bibliografiska beskrivningar. I uppsatsen presenteras ett relativt komplicerat ämne på ett strukturerat och begripligt sätt. Författaren har på ett förtjänstfullt sätt använt aktuell forskning. Dessutom får uppsatsen en ytterligare dimension genom att författaren går utanför biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet och använder metoder från litteraturvetenskapen för att visa på svårigheten i att få teori och praktik att gå ihop. Juryn är övertygad om att uppsatsen fyller ett stort behov hos praktiserande bibliotekarier och den är ett starkt bidrag till fortsatt forskning.

Prisutdelning sker i Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen 73, 20 oktober 2014, klockan 17.00.

Läs uppsatsen: ”Katalogen som tolkningsredskap: Bibliografiska relationer i Resource Description and Access (RDA), med hänsyn till operationaliseringsproblem”

Läs mer om priset på Svensk biblioteksförenings hemsidaOm Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.