2015-11-27 09:00Nyheter

Inställt program den 2 december på Svenska barnboksinstitutet

null

Ändrat program med anledning av Lennart Hellsings bortgång

I de program och den utställning som har planerats under Svenska barnboksinstitutets 50-årsjubileum under hösten märks framför allt Lennart Hellsings gärning för institutet och för barnlitteraturen i stort. Med anledning av hans bortgång skjuter vi fram programmet den 2 december, ”Svenska barnboksinstitutet och skatterna”. Eftersom vi vid samma tillfälle skulle inviga utställningen ”Svenska barnboksinstitutets skatter” har vi även beslutat att skjuta fram datum för den. Vi återkommer med nya datum på nyåret.

Under december och fram till mitten av februari 2016 visar vi i stället böcker ur Lennart Hellsings digra utgivning i biblioteket. Välkommen!

Se också intervjun med Lennart Hellsing från 2008, på vår hemsida.

Vänliga hälsningar
Lillemor Torstensson
lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.