2021-06-01 06:52Nyheter

Karlsson på taket, kraftuttryck och kvinnliga astronauter

bild på tidskriften Barnboken i datorn

Barnboken publicerar nu årets första artiklar. I sitt bidrag till temat ”Tystnader och tystanden” gör Lance Weldy en queerteoretisk analys av Astrid Lindgrens Karlsson på taket. Weldy visar på hur Karlsson vägrar låta sig tystas av sin normativa omvärld. Inom temat ”Översättning” publiceras också två nya artiklar. Marcus Axelsson och Charlotte Lindgren tittar närmare på kraftuttryck i franska och svenska översättningar av Maria Parrs Keeperen og havet, medan Mari Mossberg undersöker könsneutrala och inkluderande strategier i franska faktaböcker översatta till svenska.

Barnbokens hemsida, barnboken.net, finns nu även två nya recensioner av teoretiska böcker som behandlar Barbro Lindgrens författarskap respektive unga poeter


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.