2015-11-20 09:00Nyheter

"Lek och allvar", Hanna Gerdes, ledamot av Sbi:s styrelse, bloggar

null

Hanna Gerdes skriver i det senaste blogginlägget "Böcker och historier kan vara en bra utgångspunkt för att närma sig svåra frågor. I Svenska barnboksinstitutets katalog ELSA hittar jag över 200 böcker som berör olika aspekter av krig och att söka skydd undan förföljelse." Läs hela inlägget på på Svenska barnboksinstitutets jubileumssida sbi50.com.

Svenska barnboksinstitutet fyller 50 år. På jubileumssidan bloggar särskilt inbjudna personer och organisationer i Sbi:s närhet om barn- och ungdomsböcker, bibliotek, skapande, forskning, bokförläggande, debatter, ja helt enkelt ”tankar om barnlitteraturen”. 

Följ oss också på Facebook och Instagram under #sbi50.

Tidigare inlägg:

Att hitta rätt
Anne-Marie Karlsson, tidigare bibliotekarie på Sbi.

Hurra för barnboken och hurra för Svenska Barnboksinstitutet!
Eva Dahlin, litterär chef på Bonnier Carlsen och Svenska förläggareföreningens representant i Sbi:s styrelse.

”Tankar om barnlitteraturen”
Boel Westin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet

Bibliotekskärlek
Rasmus Jonlund, Vice ordförande Stockholms kulturnämnd,  Styrelseledamot Sbi 2008-2015

Vägen via posten
Magnus Öhrn, docent i litteraturvetenskap och ledamot av Sbi:s styrelse.

Nobelpristagarutställning på Sbi
Gunilla Lundgren, författare


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.