2020-12-04 10:00Nyheter

Mångfald i nordisk barn- och ungdomslitteratur

bild på tidskriften Barnboken i datorn

Nya artiklar i tidskriften Barnboken

Ett av årets teman i Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning är ”Diversity in Nordic Children’s and Young Adult Literature” (Mångfald i nordisk barn- och ungdomslitteratur). I våras publicerades två artiklar inom temat och nu presenterar vi ytterligare fyra artiklar. Vi publicerar också en introduktion skriven av gästredaktörerna Lydia Kokkola och Sara Van den Bossche och därmed är temat komplett.

I höstens artiklar tittar JoAnn Conrad närmare på den samiska barnlitteraturen 1976–1990 och dess ”mödrar”, Anna Karlskov Skyggebjerg skriver om samtida danska flyktskildringar och Lance Weldy diskuterar tre filmer om att komma ut som homosexuell i 1990-talets Norden och Storbritannien. Gästredaktörerna själva bidrar även med en artikel som beskriver var nordisk barnlitteraturforskning om mångfald befinner sig idag, men som också blickar framåt.

För den som vill läsa mer om temat finns en mini-intervju med gästredaktör Lydia Kokkola på Barnbokens Facebooksida: facebook.com/barnboken.journal

Barnbokens hemsida, barnboken.net har vi även publicerat fem nya recensioner av aktuella titlar inom nordisk och internationell barnlitteraturforskning.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.