2014-09-26 11:00Nyheter

Nominerade till årets skolbibliotek 2014

Juryn har utsett tre skolbibliotek som nomineras till Årets skolbibliotek 2014.
Utmärkelsen Årets skolbibliotek delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen som består av representanter av de flesta aktörer inom skola och bibliotek tillsammans med författarorganisationer.

Juryn lägger särskilt vikt vid:

  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • en målinriktad och dokumenterad pedagogisk verksamhet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever med särskilda behov

De nominerade är:

  • Alléskolan, Åtvidabergs kommun
  • Centrumskolan, Växjö kommun
  • Hjulsbroskolan, Linköpings kommun

Vinnaren avslöjas på Skolforum i Älvsjö den 27 oktober.
 

Kontakt:
Anders Almgren  070-262 27 71 Lärarnas riksförbund
Elisabeth Ljungdahl  070-421 87 60  Lärarförbundet 
Gunnel Olsson 0734-48 52 79 Svensk Biblioteksförening

Information om Nationella skolbiblioteksgruppen, debattartiklar, fakta och statistik om skolbibliotek se www.skolbiblioteksgruppen.se


För Nationella skolbiblioteksgruppen
Lillemor Torstensson
Informatör, Svenska barnboksinstitutet
lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.