2015-02-27 09:00Nyheter

Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus

null

Nordisk forskarkonferens anordnas med något års mellanrum av de nordiska barnboksinstituten. 2016 års konferens äger rum på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm den 29 augusti–1 september.

Det övergripande temat är bilden och vi välkomnar papers om bildens betydelse och roll i barn- och ungdomslitteraturen. Tänkbara teman för paneler är medie- och genreinriktade studier kring till exempel den ordlösa boken, småbarnsbilderböcker, bilderböcker, tecknade serier, grafiska romaner och illustrerade böcker, text- och bildanalytiska studier, förändringen av visuella narrativer i digitala medier, mottagarinriktade studier och områdets metodiska och teoretiska utveckling.

Program:
29 augusti: Nordisk doktorandworkshop, där nordiska doktorander kommer att bjudas in att delta och presentera sina avhandlingsprojekt.
30 augusti–1 september: Konferenspapers. Förutom sedvanliga keynotes, plenary panels och parallella sessioner kommer en work-in-progress-panel ge möjlighet till kortare presentationer av en forskningsidé med respons.

Mer information och Call for papers kommer att skickas ut senare under våren.

Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, Sverige
Kristin Ørjasæter, Norsk barnebokinstitutt, Norge
Nina Christensen, Center for Børnelitteratur, Danmark

Kontakt:
Om du har frågor om konferensen vänligen kontakta fil dr Åsa Warnqvist på: asa.warnqvist@sbi.kb.se

Vänliga hälsningar,
Lillemor Torstensson
Informatör
lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.