2015-04-13 09:00Nyheter

Ny ordförande utsedd till Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet

null

Regeringen har utsett Kristina Rennerstedt till ny styrelseordförande för Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet. Hon kommer närmast från en tjänst som kulturråd i Washington. Mellan 2001 och 2008 var Kristina Rennerstedt generaldirektör för Kulturrådet. Juristexamen, statssekreterare på Justitiedepartementet, chef för Granskningsnämnden och styrelseordförande för Kungliga Operan är andra meriter.

- Sverige utmärker sig i världen med sitt stora och varierade utbud av litteratur för barn och unga. Det rimmar väl med vår tradition att se barn som egna individer med rätt att utveckla både sin fantasi och självständighet. I dessa strävanden är barns rätt till litteratur och läsning nödvändig. Och det är med stor glädje som jag tar mig an uppdraget att vara ordförande för Sbi, säger Kristina Rennerstedt.

Kontakt: Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet, lillemor.torstensson@sbi.kb.se

Foto: Pawel Flato


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.