2017-12-19 16:00Nyheter

Nya artiklar och recensioner i "Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning"

null

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år! Lagom till jubileet publiceras fyra nya artiklar och tolv nya recensioner, fritt tillgängliga för nedladdning via barnboken.net.

Nya artiklar i Barnboken

Vi har nu publicerat ytterligare en artikel på temat ”Sensualitet, sensibilitet, sexualitet”, där Maria Jönsson analyserar hur lust och njutning skildras i Kerstin Thorvalls barnböcker. Jönsson tar upp olika exempel på saker som känns skönt i Thorvalls böcker, som att klappa en kattunge, för att visa att man måste bredda begreppet sexualitet för att få syn på hur det gestaltas i barnböcker.

Vi har även publicerat två nya artiklar som tar upp sociala och digitala medier. Lena Manderstedt och Annbritt Palo granskar bokrecensioner som barn och unga postat på olika webbsidor. Deras undersökning visar att unga recensenter online är starkt influerade av den recensionsmodell som de lärt sig i skolan men att deras recensioner också innehåller unika drag, som den vanligt förekommande spoilervarningen.

Lisa Nagel diskuterar hur digitalt berättande påverkar läsupplevelsen och använder den danska bilderboksappen Wuwu & Co. som exempel när hon prövar en ny analysmetod. Hon kommer bland annat fram till att de interaktiva inslagen i Wuwu & Co. i vissa fall ”stör” upplevelsen, och därför begränsar läsarens möjligheter att hänge sig åt berättelsen fullt ut.

Barnboken har också publicerat en artikel av Malin Alkestrand där hon tittar närmare på ett ovanligt komplicerat kroppsbyte i Eld, andra delen i Engelsforstrilogin, där de fem huvudkaraktärerna byter kroppar med varandra. Alkestrand visar hur flickorna genom att bokstavligt talat ”gå i någon annans skor” lär känna såväl sig själva som varandra bättre och därmed kan utvecklas.

Totalt innehåller Volym 40 (2017) 7 artiklar.
Läs Volym 40 (2017) här

Nya recensioner

Hela 12 nya recensioner finns även tillgängliga. Här recenseras bland annat ett antal av det senaste årets nya titlar i Svenska barnboksinstitutets skriftserie. Till exempel recenserar Åsa Nilsson Skåve Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010 (Lydia Wistisen) och Peter Forsgren recenserar Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur. Analyser (red. Maria Andersson och Elina Druker). Här finns också en samlingsrecension av Björn Sundmark där flera nya verk om bilderböcker och grafiska romaner recenseras.

Totalt innehåller Volym 40 (2017) 15 recensioner.
Läs Volym 40 (2017) här

Call for papers

Våra två kommande teman är ”Den nordiska barnboken runt 1968” och ”Med bilden i fokus”. Välkommen att inkomma med artiklar senast 10 april 2018.
Läs aktuella Call for papers här

För mer information om Barnboken, var vänlig kontakta:
Svenska barnboksinstitutet
Åsa Warnqvist, redaktör
E-post: barnboken@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.