2016-12-21 12:00Nyheter

Nya artiklar och recensioner i tidskriften Barnboken

null

Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning har publicerat sex nya artiklar, fritt tillgängliga för nedladdning via barnboken.net.

Artiklar på temat Det svenska deckarundret: från Sventon till Simukka 
Sara Kärrholm undersöker i sin artikel förlagens marknadsstrategier i Anna Janssons, Kristina Ohlssons och Åsa Larssons författarskap för barn respektive vuxna. Lykke Guanio-Uluru jämför berättarstrategier i de svenska LasseMaja-böckerna med de norska Detektivbyrå nr. 2-böckerna och Charlotte Berry har undersökt Nils-Olof Franzéns egna översättningar till engelska av Agaton Sax-böckerna.

Övrigt i Barnboken
Illustratören och konstnären Gustaf Tenggren som bland annat illustrerade Bland tomtar och troll och sedan arbetade för Walt Disney, ägnas en artikel. Det är den amerikanska forskaren JoAnn Conrad som här menar att Tenggren genom sitt arbete som reklamillustratör förde in modernismen i det allmänna amerikanska medvetandet.

Missa inte heller 19 nya recensioner av aktuell forskning om barn- och ungdomslitteratur.

I kommande volymer av Barnboken välkomnar vi artiklar till vårt aktuella tema ”Sensualitet, sensibilitet, sexualitet”. Abstracts ska ha inkommit senast den 6 mars 2017 och artiklar den 24 april 2017.

Läs artiklar, recensioner och call for papers på www.barnboken.net

Vid frågor kontakta redaktören Åsa Warnqvist, forskare på Svenska barnboksinstitutet.
Åsa nås på asa.warnqvist@sbi.kb.se

Vänliga hälsningar
Lillemor Torstensson
kommunikatör
Svenska barnboksinstitutet


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.