2015-06-01 09:00Nyheter

Nya böcker i Svenska barnboksinstitutets skriftserie

null

Under våren har fyra nya böcker kommit i Svenska barnboksinstitutets skriftserie. Den senaste är Lena Törnqvists Man tar vanliga ord. Att läsa om Astrid Lindgren (Salikon), nr 130. Övriga böcker är:

Nr 127 Kalejdoskopiska läsningar. Vänbok till Janina Orlov (red. Maria Andersson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger och Mia Österlund. Juvenes Print)

Nr 128 Cecilia Axells avhandling Barnlitteraturens tekniklandskap. En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus (diss. Linköpings universitet) finns tillgänglig i fulltext på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-113687

Nr 129 Olle Widhes Dö din hund! Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år (ellerströms).

Kontakt angående skriftserien: Åsa Warnqvist, forskare, Svenska barnboksinstitutet, asa.warnqvist@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.