2014-12-18 13:00Nyheter

Nya filmer från Svenska barnboksinstitutets programverksamhet

null

Alf Prøysen, Britt G. Hallqvist, Tove Jansson – 100-åringarnas afton

2014 var det 100 år sedan tre stora författare i den nordiska barnlitteraturen föddes: Teskedsgummans pappa, Alf Prøysen, verssmeden Britt G. Hallqvist och internationellt erkända Tove Jansson. "Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning" uppmärksammade hundraårsminnet av dessa tre författare med ett temanummer om deras gärning, och i samband med detta anordnade Svenska barnboksinstitutet en programkväll den 1 december 2014.

Föreläsningarna filmades och kan nu ses på sbi.kb.se. Artiklarna kan läsas på barnboken.net

Föreläsare var:

Helena Bodin, Stockholms universitet:
”Gud, nu har jag bara dig.” Barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning.

Björn Sundmark, Malmö högskola:
Teskedsgummans transformationer – en mediehistoria på svenska.

Boel Westin, Stockholms universitet:
Den förtrollande vintern och den drömska sommaren. Tider och årstider hos Tove Jansson.

Genomfördes med stöd från Stockholms stad.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.