2016-05-25 09:00Nyheter

Nya filmer på Svenska barnboksinstitutet

null

Nu finns filmerna tillgängliga från Seriedagen som arrangerades på Svenska barnboksinstitutet den 3 maj i år. Dagen handlade bland annat om den stora ökningen i utgivningen av serier för barn och unga 2015, serier för ungdomar, serier på bibliotek och serien som ålders- och generationsöverskridande. Programmet spelades in den 3 maj kl. 15-18 på Svenska barnboksinstitutet och kan nu ses på  sbi.kb.se.

Programmet:
Åsa Warnqvist, forskare på Svenska barnboksinstitutet, gav en kort presentation över hur utgivningen av serier för barn och unga har sett ut under 2000-talet, med särskilt fokus på sin egen forskning om serier för ungdomar.

Sofia Gydemo, bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet, presenterade utgivningen av barn- och ungdomsserier under 2015, då utgivningen ökade med nästan 50 procent och flera serieböcker för barn fick prisregn över sig.

Hur bestämmer förlagen om en serie ska lanseras för barn eller vuxna och vem läser vad? Är serien mer generationsöverskridande än annan litteratur för barn och unga, och vad beror det i så fall på? Fabian Göranson, förläggare på Rabén & Sjögren och f.d. Kolik, och Mats Jonsson, redaktör på Galago, samtalade med tecknaren och författaren Johan Unenge.

Hur kan man arbeta med serier på bibliotek? Patrik Schylström från PunktMedis och Stadsbiblioteket, och Lisa Karlsson, Rum för barn, presenterade och samtalade kring sina respektive biblioteks verksamhet kring serier för barn och unga. Samtalet leddes av Ola Hellsten, Serieteket.

Serietecknarna Hanna Gustavsson och Peter Bergting, berättade om skapandet av sina respektive uppmärksammade serieböcker för barn och unga. Samtalet leddes av Fabian Göranson, Rabén & Sjögren.

Programmet gavs med stöd från Stockholms stad och ingår i Tema barns läsning.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.