2015-08-25 09:00Nyheter

Nyheter från Svenska barnboksinstitutet

Nu rivstartar en spännande höst med Svenska barnboksinstitutet. I biblioteket finns ny teoretisk litteratur och ämnesindexeringen av barn- och ungdomsböcker pågår för fullt. I år fyller också Sbi 50 år och firandet inleds den 1 september och fortsätter sedan hela hösten med olika programpunkter och en utställning. Håll utkik på hemsidan, följ oss i nyhetsbrev och på sociala medier, #sbi50.

Biblioteket

Biblioteket är återigen öppet efter sommaruppehållet, måndag–torsdag kl. 12–17. Varmt välkommen! Stängt den 3, 8 och 24 september.

Stadsbiblioteket gratulerar Sbi 50 år

Den 16 september gratuleras Sbi av sin granne Stockholms stadsbibliotek som arrangerar ett program om den svenska barnboken nu, då och sen. Stadsbibliotekarie Katti Hoflin, Lillemor Torstensson, informatör, och Åsa Warnqvist, forskare, båda Sbi, samtalar om vad som hänt under det halvsekel som institutet funnits. Ta del av historia, nutid och framtidsvisioner.
Tid och plats:
16 september kl. 18-19.30, Stockholms stadsbibliotek, Rotundan.

Bokmässan i Göteborg 24–27 september

Välkommen till Sbi:s seminarier på Bokmässan i Göteborg:
Får barn vara starka överallt - eller hur fri är barnlitteraturen? Åsa Warnqvist, Sbi, samtalar med Álvaro Magalhães, Portugal, Sinziana Popescu, Rumänien, och Åsa Lind, Sverige. I samarbete med EUNIC. 24 september kl. 14–14.45.

Bokprovning. Vi spanar på utgivningen av barn- och ungdomsböcker. Medverkar gör Sofia Gydemo och Lillemor Torstensson, båda Sbi. 24 september kl. 16–16.20.

Kontakt: Lillemor Torstensson, lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.