2011-09-19 10:46Nyheter

Nyheter från Svenska barnboksinstitutet 19 september 2011

Nyhetsbrev september 2011

Ny bibliotekarie på Sbi
Anne-Marie Karlsson anställs som bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet från och med den 10 oktober 2011. Hon har arbetat på Stockholms stadsbibliotek sedan 1977 och har stor erfarenhet av och kunskap om indexering av skönlitteratur för barn och ungdomar. Hennes beläsenhet är utomordentligt gedigen och hon har i många år varit verksam som kritiker i Dagens Nyheter. Hon har bl a medverkat i böckerna Med barnböcker genom Sverige och Hur man hittar sagor. Anne-Marie Karlsson efterträder Marta Hedener Hagman, som tillträder en tjänst på B. Wahlströms förlag.

Höstnumret av Barnboken
Nu finns senaste numret av Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning tillgängligt i tryckt version och på www.sbi.kb.se/barnboken.
Artiklar: Magnus Öhrn ”Klart slut varulvstjut – den litterära pojkhumorn och exemplet Bert”. Turid Fosby Elsness ”Når mor eller far svikter – om tillit og tillitsrelasjoner i to norske ungdomsromaner”. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy ”To utgaver, én tekst? Edisjonshistorien til Folk og røvere i Kardemomme by”.
Lena Törnqvist ”Astrid Lindgrens arkiv – nya forskningsmöjligheter”.
Dessutom recenseras fyra nya avhandlingar och en ny forskningsstudie.
Information: Lillemor Torstensson, redaktör, lillemor.torstensson@sbi.kb.se

Barnboken blir Barnlitteraturforskning/Children’s Literature Reserach
Tidskriften Barnboken grundades 1977 och sedan 2010 finns den både i tryckt och i digital form. Från och med 2012 kommer den helt att övergå till digital version under Open Access. Alla artiklar kommer att publiceras online löpande i formaten HTML, PDF, XML och EPUB och få ett DOI-nummer (digital object identifier). I samband med omläggningen byter den också namn till Barnlitteraturforskning/Children’s Literature Research. Tidskriften får en helt egen hemsida och adressen blir www.ChildrenLiteratureResearch.net (ännu ej tillgänglig). I arbetet med omläggningen samarbetar vi med förlaget CoAction Publishing som har lång erfarenhet av Open Access tidskrifter. I och med omläggningen upphör prenumerationsavgiften. Läs mer om förändringarna i inledningen till sista numret av Barnboken.
Information: Lillemor Torstensson, redaktör, lillemor.torstensson@sbi.kb.se

Sbi på Bokmässan
Seminarium – Bokprovning, torsdag 22 sep kl. 14:00–14:20 Lokal: F5
Marta Hedener Hagman och Cecilia Östlund, Sbi, presenterar statistik över 2010 års barn- och ungdomslitteratur, följer upp 2010 års tendenser och spanar efter vilka trender som redan nu går att urskilja i 2011 års utgivning. Kod: To1400.9.

Seminarium – Gillar alla barn Pippi? fredag 23 sep kl. 11:00 - 11:45 Lokal: K3
Vilka teman engagerar dagens unga i de tyskspråkiga länderna och i Sverige? Avspeglas barns och ungdomars livsförhållanden på olika sätt i böckerna? Vilka karaktärsdrag har huvudpersonerna? Vilka barn- och ungdomsböcker översätts från tyska till svenska, och vice versa? Om detta samtalar de tyska författarna Cornelia Funke och Nadia Budde, Gabrielle Alioth från Schweiz och Rachel van Kooij, Österrike, med Cecilia Östlund från Svenska barnboksinstitutet.
Moderator: Janina Orlov, litteraturvetare och översättare. Kod: Fr1100.9.

Program på Sbi
11 oktober – Aktuell forskning
Vad händer inom det barnlitterära forskningsområdet?
Tre aktuella forskningsprojekt presenteras av Martin Hellström, Lotta Paulin och Per Israelsson.
Tid/plats: Tisdag 11 oktober kl.18.00-19.30. Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm (T-bana Odenplan). Fri entré, ingen förhandsanmälan. http://www.sbi.kb.se/sv/Aktuellt/Kalendarium/Program-pa-Sbi---Aktuell-forskning/

8 november – Carroll, Alice Liddell och jag
Författaren Christina Björk berättar om sitt mångåriga intresse för en av de stora klassikerna, Alice i Underlandet.
Tid/plats: Tisdag 8 november kl.18.00-19.00. Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm (T-bana Odenplan). Fri entré, ingen förhandsanmälan.
http://www.sbi.kb.se/sv/Aktuellt/Kalendarium/Program-pa-Sbi---Carroll-Alice-Liddell-och-jag-/

Beställningar i Elsa
I Sbi:s bibliotekskatalog Elsa är det från den 1 september möjligt att beställa fram böcker i förväg och att t ex boka kursböcker. Det är en länge efterfrågad funktion som alltså nu finns tillgänglig - sök boken, logga in och beställ.

Nordisk forskarkonferens 2012
Den 23-25 augusti 2012 genomför de nordiska barnboksinstituten en gemensam forskarkonferens i Oslo, Norge. Värd är denna gång Norska barnboksinstitutet. Temat är: Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? Et møte mellom kunst, digitale medier og akademia. Senaste konferensen hölls i Stockholm i april 2010. Mer information på http://www.sbi.kb.se/sv/Aktuellt/Kalendarium/Nordisk-forskarkonferens-2012/

Donation till Sbi
”Jag är en del av världen”: donation till Sbi av tjugoårigt internationellt läs- och skrivprojekt Författarna Gunilla Lundgren och Kerstin Gidfors har i tjugo år arbetat med flera generationers barn i både Rinkeby utanför Stockholm och barn i Sydafrika. Donationen består av en dokumentation med manus, originalteckningar och brevväxling om ett mer än tjugoårigt samarbete mellan barn, pedagoger och bibliotekarier i Sydafrika och Rinkeby. Den består också av de fyra tryckta böcker som projekten givit upphov till. En del av materialet visas nu i Sbi:s bibliotek. Utställningen pågår till och med 29 september.

Svenska barnboksinstitutet välkomnar det nya Palatset
i Gamla Riksarkivets hus på Riddarholmen som samarbetspartner. Många har frågat varför inte Sbi sällar sig till dem som nu flyttat till Riddarholmen. Redan innan planerna på Palatset fanns inledde Svenska barnboksinstitutet förhandlingar med Statens Fastighetsverk, som förvaltar byggnaden på Riddarholmen, om att flytta institutets verksamhet till de anrika lokalerna. Planerna var långt framskridna och en arkitekt anlitades för utformning av de nygamla lokalerna för Svenska barnboksinstitutets räkning. Emellertid visade det sig att de första uppgifterna om aktuell hyresnivå inte stämde. Kostnaderna skulle bli de dubbla jämfört med dem som beräknades inledningsvis. Då avskrev Svenska barnboksinstitutet planerna på att flytta till Gamla Riksarkivets hus på Riddarholmen. När grundarna av Palatset började formulera sina planer kontaktades Svenska barnboksinstitutet och diskussioner fördes om att Svenska barnboksinstitutet skulle flytta från Odengatan till Riddarholmen. Svenska barnboksinstitutet beslutade dock att inte flytta. Skälen därtill är flera. Dels skulle inte Statens Fastighetsverk vara institutets hyresvärd och dels skulle hyreskostnaderna också nu bli för stora för institutets budget. Därtill finns svårigheter att lösa problem med olika tider för öppethållande, bevakning etc och då Svenska barnboksinstitutet inte har några ordinarie aktiviteter direkt riktade till barn, finns ingen naturlig och självklar daglig koppling till Palatsets verksamhet. Däremot är Palatset, precis som Rum för Barn i Stockholm och andra kulturinstitutioner i hela landet, en värdefull samarbetspartner för Svenska barnboksinstitutet.

Vänliga hälsningar
Svenska barnboksinstitutet

Kontakt: Lillemor Torstensson, lillemor.torstensson@sbi.kb.se, tel 08-54 54 20 51/0704-80 49 94

Om du vill bli prenumerant, känner någon som bör prenumerera på nyhetsbrevet, eller om du vill avsluta din prenumeration, skicka ett mejl till info@sbi.kb.se

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.