2015-03-06 09:00Nyheter

Pressinbjudan - Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet årgång 2014!

null

Pressinbjudan - Bokprovning årgång 2014!
Hur många barn- och ungdomsböcker utkom under 2014? Är tweenies en ny kategori? Vad är det vi missar bland det som översätts till svenska? År det bara vita barn i bilderböckerna? Har hemligheterna och hamstrarna tagit över? Varmt välkommen till Sbi:s årliga Bokprovning så får du svar på frågorna! Svenska barnboksinstitutet sammanfattar utgivningsåret 2014 och presenterar trender och tendenser.

Den 12 mars kl.13 släpper vi all information om de trender och tendenser vi ser i utgivningen samt den statistik vi samlat in för 2014 års utgivning.

Sofia Gydemo, Sbi, ger en sammanfattning av de resultat vi kommit fram till.

Föreläsningar ges på följande teman: ”Tid för hemligheter”, "Bara vita barn i bilderboken?", "Tweenies - en ny kategori?" och ”Vad är det vi missar? Om översättningar till svenska”.

I Sbi:s bibliotek ställs alla barn- och ungdomsböcker från 2014 ut mellan 12 mars och 28 maj. Utställningen visas även i pauserna under Bokprovningsdagarna på Sbi.

Plats: Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm.

Programmet finns på Sbi:s webbplats: www.sbi.kb.se/bokprovning

Föreläsningarna ges även den 13 mars kl.9-12 på Svenska barnboksinstitutet.

Turné
Under våren ger sig Svenska barnboksinstitutets Bokprovning ut på turné. Datum och orter är:
30 mars: Fanfaren Kultur Farsta. Filmas av UR Samtiden
28 april: Linköping
18 maj: Göteborg
19 maj: Malmö

Kontakt:
För information om Bokprovningen och frågor om turnén, vänligen kontakta Lillemor Torstensson, lillemor.torstensson@sbi.kb.se, 08-54 54 20 51

Vänliga hälsningar,
Lillemor Torstensson
Informatör


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.