2016-05-20 09:00Nyheter

Prisceremoni och sommarmingel på Svenska barnboksinstitutet den 7 juni

null

Den 7 juni tilldelas författaren Ulf Stark Kulla-Gullapriset 2016 på 85 000 kronor. Kvällen bjuder på ett författarsamtal mellan pristagaren och Katarina Kuick (författare), följt av en prisceremoni. Mingel med tårta och bubbel bjuds därefter i biblioteket. Varmt välkommen! 

Tid och plats:
Tisdagen den 7 juni kl. 18.00 på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. T-bana Odenplan. Ingen förhandsanmälan. Fritt inträde. Svenska barnboksinstitutet i samarbete med Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond.

Om priset: Författaren Martha Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. I styrelsen ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.