2021-04-20 09:01Nyheter

Program om lättläst litteratur för unga

barn som läser

Under oktober ges "Lättläst – Tre kvällar om lättläst litteratur för unga" i ett samarrangemang av CHILLL vid Linnéuniversitetet, Svenska barnboksinstitutet och Dyslexiförbundet Skåne

Ur programmet: "Lätt att läsa, svårt att förstå", "I huvudet på läsaren och skribenten", "Därför behövs lättläst på skolbiblioteket!", "Var finns jag? Unga med intellektuella funktionsnedsättningar i litteraturen". Programmet arrangeras i samband med Europeiska dyslexiveckan, som i år inträffar den 4–11 oktober.

Programmet ges i Zoom och tiderna kommer att vara 17.00–20.00 samtliga dagar. Mer information på lnu.se/mot-linneuniversitetet/konferenser/lattlast---12-14-oktober/


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.