2017-04-21 09:00Nyheter

Sagaarkivet - guldgruvan på Odengatan 61

null

Sagaarkivet finns på Svenska barnboksinstitutet och innehåller runt 22 hyllmeter manus, brev och illustrationer. Kom och lyssna på två av dem som grävt i arkivet: Martin Hellström om Sagas barnpjäser och Gitten Skiöld om barnbreven till Farbror Jultomten.

Med utgångspunkt i Svensk Läraretidnings förlags och Barnbiblioteket Sagas verksamhet belyser och dokumenterar Sagaarkivet så gott som hundra år av svensk kulturhistoria. I anslutning till vandringsutställningen "En sagolik skola - Folkskolan 175 år!" arrangerar Svenska barnboksinstitutet programmet "Sagaarkivet - guldgruvan på Odengatan 61"

Program kl. 18-19.30:

”Replikerna ska vara Astrid Lindgrenskt roliga. Vilket de inte är!” Om Sagabibliotekets pjäser.
Martin Hellström, forskare, Linnéuniversitetet.

"Gud välsigne farbrojutomten. Tillönskas Jertligt Signe Henriksson, 8 år." Exempel ur Saga-arkivets många personliga brev från folkskolebarn till ”Fabrojutomte”, d.v.s tidningen Jultomtens redaktör.
Gitten Skiöld, pedagog och utställningsproducent.

Presentation av forskningsprojektet "Boken till barnet – att skapa, förvalta och förmedla ett kulturarv genom Barnbiblioteket Saga. Karin Mossed, Svenska barnbarnboksinstitutet.

Tid och plats: 26 april kl. 18-19.30 på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. Ingen förhandsanmälan. Fri entré. Filmas.

Medverkande:
Martin Hellström är lektor i barnlitteratur vid Linnéuniversitetet och har arbetat med Astrid Lindgrens pjäser och Maria Gripes författarskap. Nu ägnar han sig åt Sagabibliotekets pjäser i relation till de sagospel Lindgren skrivit, parallellt med läsningen av Gripes verk tillsammans med en barngrupp som samtalar om verken. Han är bosatt i Vadstena, där han är ledare för flera barnteatergrupper.

Gitten Skiöld har initierat och varit producent för utställningen ”En sagolik skola - Folkskolan 175 år”. Hon är lärare, läromedelsförfattare och arbetar bl a med utställningar – det allra mesta om och för barn.

Programmet ingår som en del i projektet "En sagolik skola - folkskolan 175 år!" Lärarstiftelsen i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund, Lärarförbundet, Svenska barnboksinstitutet och Sveriges Museer. Vandringsutställningen pågår just nu på Prins Eugens Waldemarsudde.

Programmet ingår i Svenska barnboksinstitutets 50-årsjubileum. Ges med stöd från Stockholms stad.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.