2015-10-09 12:00Nyheter

Solkatten-stipendiat utsedd och Nordisk forskarkonferens 2016

null

Lydia Kokkola, forskare från Finland får Solkatten-stipendiet om 40 000 kr. Ytterligare fyra forskare har med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten tilldelats stipendier för att komma och arbeta i Svenska barnboksinstitutets samlingar hösten 2015 och våren 2016. Mer information finns om Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus. Mer information på www.sbi.kb.se

Solkatten-stipendiet

Solkatten-stipendiet på 40 000 kr har tilldelats Lydia Kokkola (bilden), forskare från Finland som arbetar med ett projekt vid Luleå tekniska universitet om de nationella minoriteternas representation i svensk barnlitteratur från 1914 och framåt. I projektet undersöks förändringar i litteraturens och litteraturforskningens attityder gentemot nationella minoriteter.

I beslutsgruppen ingick professor emerita Lena Kåreland, Uppsala universitet, professor Boel Westin, Stockholms universitet, fil dr Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, och Annika Lindgren, Solkatten.

Korttidsstipendier

Fyra stipendiater har tilldelats medel för att använda institutets samlingar under en kortare period under hösten 2015 eller våren 2016:

Fil dr Andreas Bode, München, Tyskland, har tilldelats ett stipendium på 14 000 kr för projektet ”Einar Nerman – en illustratör av unik originalitet, men nästan okänd utomlands”

Fil dr Martin Hellström, Linköpings universitet, har tilldelats ett stipendium på 10 000 kr för projektet ”Barnbiblioteket Sagas pjässamlingar”.

Lisa Källström, doktorand vid Lunds universitet, har tilldelats ett stipendium på 10 000 kr för projektet ”Röda flätor och för stora skor”, om tyska konstnärers Pippi Långstrump-illustrationer.

Pia Vourio, doktorand vid Åbo Akademi i Åbo, Finland, har tilldelats ett stipendium på 6 000 kr för projektet ”Labila föräldrar. Analys av hur mödrar och fäder gestaltas i den svenska samtidsrealistiska ungdomsromanen under fyra decennier”.

I beslutsgruppen ingick fil dr Maria Andersson, Stockholms universitet, docent Magnus Öhrn, Stockholms universitet och fil dr Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet.

Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus

Nordisk forskarkonferens 2016 på temat bild äger rum på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm den 29 augusti-1 september. Deadline för proposals närmar sig: 12 oktober 2015.

På konferensens första dag anordnas en doktorandworkshop, där nordiska doktorander bjuds in att delta och presentera sina avhandlingsprojekt. Denna workshop har ingen tematisk begränsning; även doktorander som inte arbetar med bild är således välkomna.

Mer information om konferensen, keynotes, doktorandworkshopen, deadlines m.m. finns på www.sbi.kb.se.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.