2011-10-05 13:54Nyheter

Svenska barnboksinstitutet direktsänder föreläsningar på hemsidan

Tisdag den 11 oktober kl.18-19.30 direktsänder Sbi kvällsprogrammet ”Aktuell forskning - Vad händer inom det barnlitterära forskningsområdet?” på hemsidan www.sbi.kb.se
Tre aktuella forskningsprojekt presenteras av Martin Hellström, Lotta Paulin och Per Israelsson. För de som ej har möjlighet att komma till Sbi på Odengatan i Stockholm finns alltså möjlighet att följa föreläsningarna på www.sbi.kb.se (startsidan).
Tid/plats: Tisdag 11 oktober kl.18.00-19.30. Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm (T-bana Odenplan). Fri entré, ingen förhandsanmälan. http://www.sbi.kb.se/sv/Aktuellt/Kalendarium/Program-pa-Sbi---Aktuell-forskning/

Om de medverkande:
Martin Hellström som disputerade i mars 2011, presenterar sin avhandling Förpackningens förvandlingar: konsumtion och karneval i barnboken. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2011. Martin disputerade i mars 2011. Boken ingår i Sbi:s skriftserie.
Martin Hellström är tidigare publicerad i Barnboken ”Det blir mackor med O’boy och O’boy. Och flingor med O’boy”:
http://www.sbi.kb.se/sv/Forskning/Barnboken/Aldre-nummer/2011/Nr-1/Hellstrom/

Lotta Paulin presenterar sitt avhandlingsprojekt med arbetstiteln “Den didaktiska fiktionen. Förmoderna exempelberättelser på svenska ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv.” Lotta Paulin erhöll Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms författarfonds forskarstipendium 2011 och är tidigare publicerad i Barnboken: "Thet vnger lärer han gammal håller": strövtåg i den äldre barnlitteraturens historia:
http://www.sbi.kb.se/sv/Forskning/Barnboken/Aldre-nummer/2011/Nr-1/Paulin/

Per Israelsson presenterar sitt avhandlingsprojekt om att utforska det fantastiska som en transgressiv tradition inom västerländsk kulturhistoria. Per Israelsson recenserar också barn- och ungdomsböcker i Svenska Dagbladet

Kontakt: Lillemor Torstensson,lillemor.torstensson@sbi.kb.se, tel 08-54 54 20 51/0704-80 49 94


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.