2015-06-03 09:00Nyheter

Svenska barnboksinstitutet firar 50 år!

null

”Är det inte SKÖNT att vi fått ett barnboksinstitut!”
Ja, så skrev Biblioteksbladet 1968. Och visst är det fantastiskt! Genom att samla på alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige har Svenska barnboksinstitutet (Sbi) i snart 50 år bidragit till att öka kunskapen om svensk barn- och ungdomslitteratur. I dag finns ungefär 90 000 barn- och ungdomsböcker i samlingarna varav den äldsta är från år 1601. I biblioteket vid Odenplan erbjuds service till alla intresserade. Här finns inte bara barnböckerna utan även en av världens största samlingar av teoretisk litteratur om barnböcker. Ett uppskattat årligt arrangemang är Bokprovningen med trender och statistik över den aktuella utgivningen. Projektet med att skriva den svenska barnlitteraturens historia pågår för fullt och samlar framstående forskare från hela landet.

Vi firar i två år!
Svenska barnboksinstitutets stadgar antogs den 7 december 1965 och själva institutet invigdes 1967. Det gör att vi firar under två år med start i höst. Sbi:s omfattande programverksamhet ägnas då helt åt grundpelarna forskning, bibliotek och information. Skatter ur våra samlingar visas både i en utställning och i sociala medier. Många intressanta skribenter kommer att synas i en särskild jubileumsblogg. I december går startskottet för arbetet med en bok om institutet och dess betydelse för den svenska barnboken. Den 24 oktober 2017 går firandet i mål.

En initiativtagare till att Svenska barnboksinstitutet bildades var Lennart Hellsing. Han skissade redan i slutet av 1950-talet på ett barnboksinstitut. Ett särskilt Tack vill vi rikta till honom!

Var med och fira! Håll utkik på hemsidan, följ oss i nyhetsbrev och på sociala medier. #sbi50.

Vänliga hälsningar,
Lillemor Torstensson
Informatör/verksamhetsansvarig
lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.