2015-02-20 09:00Nyheter

Svenska barnboksinstitutet medelförvaltare för forskare

null

Svenska barnboksinstitutet medelförvaltare för forskare

Svenska barnboksinstitutet hör från och med 2015 till de lärosäten och organisationer som är godkända som medelförvaltare av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Det innebär att forskare har möjlighet att förlägga forskningsprojekt till institutet vid ansökningar om medel från dessa forskningsfinansiärer.

Institutet välkomnar forskare med projekt som har inriktning på barn- och ungdomslitteratur. Vi välkomnar även samarbeten med universitet och högskolor i samband med dessa.

Institutet kan erbjuda en forskningsmiljö med i dagsläget två disputerade anställda, ett forskningsbibliotek med en stor samling av svensk barn- och ungdomslitteratur (ca 85 000 volymer) och en av världens största teoretiska samlingar inom fältet (ca 20 000 volymer) samt biblioteksservice med stor kompetens vad gäller t.ex. katalogdata och expertsökningar. Möjlighet till arbetsrum finns.

Svenska barnboksinstitutet är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur med forskningsfrämjande och forskningsstödjande verksamhet. Institutet ger ut Sveriges enda vetenskapliga tidskrift inom området, Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning, samt har en vetenskaplig skriftserie med fyra till fem nya titlar per år. Pågående projekt är en omfattande barnlitteraturhistoria och en antologi om ungdomslitteratur. Mer information om Svenska barnboksinstitutet finns på www.sbi.kb.se.

Kontakt:

Om du är intresserad av att förlägga ett projekt till Svenska barnboksinstitutet eller har frågor om detta, kontakta fil dr Åsa Warnqvist i god tid innan ansökan ska skickas in på: asa.warnqvist@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.