2015-11-11 09:00Nyheter

Svenska barnboksinstitutet och forskningen

null

Varmt välkommen till Svenska barnboksinstitutets program den 19 november kl. 18.

Svenska barnboksinstitutet grundades 1965, i en tid då forskningen och det akademiska samtalet om barn- och ungdomslitteratur tog fart i Sverige. Vilken roll spelade Sbi för den framväxande barnlitteraturforskningen? Och vilken betydelse har Sbi haft sedan dess? Detta samtalar forskarna Boel Westin, Lena Kåreland och Eva Söderberg om. Samtalsledare är Åsa Warnqvist, Sbi.

Tid och plats: 19 november kl. 18-19.30, Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. T-bana Odenplan. Ingen förhandsanmälan. Fri entré. Programmet filmas.

Om de medverkande:

Boel Westin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Boel har bland annat ägnat sin forskning åt Tove Janssons författarskap, August Strindberg och barn- och ungdomslitteratur ur skilda perspektiv. Hon har också recenserat barn- och ungdomsböcker i många år. Boel har suttit i Sbi:s styrelse, redaktionsrådet för tidskriften Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning och numera är hon vetenskaplig redaktör för projektet ”Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia” som drivs av Sbi. Sedan 2014 är hon ordförande i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Lena Kåreland, professor emerita i svenska vid Uppsala universitet. Lenas forskning är främst inriktad på barnlitteratur och hon var en av de första i forskarna i Sverige som skrev en avhandling i barnlitteratur, 1977, och som också blev en del i kartläggandet av den svenska barnbokens historia. Under slutet av 1970-talet och fram till mitten av 1980-talet arbetade Lena på Sbi som informationssekreterare och var bland annat redaktör för tidskriften Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning. Idag sitter hon i redaktionsrådet för projektet ”Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia” som drivs av Sbi. Hon recenserar även barn- och ungdomsböcker och sitter i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Eva Söderberg, lektor i svenskämnets didaktik vid institutionen för språk och didaktik vid Stockholms universitet. Eva är även tillförordnad föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid samma universitet. Hennes forskning rör främst barn- och ungdomslitteratur, litteraturdidaktik, genus och normaliseringsprocesser samt Girlhood Studies. Avhandlingen berörde olika aspekter av böckerna om Kulla-Gulla. Hon har också ägnat sig åt hur död och sorg skildras i nordiska bilderböcker.

Åsa Warnqvist, filosofie doktor i litteraturvetenskap. Åsa innehar forskartjänsten vid Sbi, vilket innebär att hon har ansvar för institutets forskningsfrämjande och forskningsstödjande verksamhet.. Hon är också redaktör för Sbi:s tidskrift Barnboken– tidskrift för barnlitteraturforskning, för projektet ”Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia” samt för en antologi om den svenska ungdomsboken. Den egna forskningen ägnar hon bland annat åt studier om L. M. Montgomerysförfattarskap. Under 2014 och 2015 har hon varit ordförande i Augustjuryn, barn- och ungdomsböcker.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.