2015-11-17 09:00Nyheter

"Svenska barnboksinstitutet och forskningen", program på Sbi den 19 november

null

Svenska barnboksinstitutet och forskningen  

Svenska barnboksinstitutet grundades 1965, i en tid då forskningen och det akademiska samtalet om barn- och ungdomslitteratur tog fart i Sverige. Vilken roll spelade Sbi för den framväxande barnlitteraturforskningen? Och vilken betydelse har Sbi haft sedan dess? Detta samtalar forskarna Boel Westin, Lena Kåreland och Eva Söderberg om. Samtalsledare är Åsa Warnqvist, Sbi.

Tid och plats: 19 november kl. 18.00, Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. Fri entré, ingen förhandsanmälan. Programmet filmas.

Läs mer om de medverkande och vad som händer under jubileet på sbi50.com

Fotograf: Stefan Tell (Boel Westin och Lena Kåreland), Eva Dalin (Åsa Warnqvist)


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.