2015-06-22 14:27Nyheter

Svenska barnboksinstitutet önskar trevlig sommar!

null

Utlysning av korttidsstipendier

Svenska barnboksinstitutet utlyser härmed, med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten, korttidsstipendier om totalt 40 000 kr fördelat på två eller fler stipendier, för att ge forskare inom ämnet barn- och ungdomslitteratur möjlighet att spendera tid i institutets forskningsbibliotek och använda dess stora samlingar. För mer information se http://www.sbi.kb.se/korttidsstipendium.

Utlysning av Solkatten-stipendiet

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkattens forskarstipendium har till ändamål att bereda forskare, i första hand utländska, möjlighet att bedriva forskning i svensk eller nordisk barn- och ungdomslitteratur vid Svenska barnboksinstitutet. Utländska forskare välkomnas nu att söka stipendiet. För mer information se www.sbi.kb.se/solkatten

Nordisk forskarkonferens 2016: Call for papers

Nordisk forskarkonferens anordnas med något års mellanrum av de nordiska barnboksinstituten. 2016 års konferens äger rum på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm den 29 augusti–1 september 2016. För mer information och Call for papers se www.sbi.kb.se/Cfp/bilden

Artiklar och recensioner i Barnboken

Nya artiklar och recensioner publicerade i Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning finns fritt tillgängliga på www.barnboken.net. Läs där bland annat Jaana Pesonens "Reconstructing multiculturalism: Social categorizations challenged in the Förskolan Rävlyan and Tatu and Patu series" och Åsa Nilsson-Skåves "'När det tar slut och börjar om igen': Ekokritiska perspektiv på Stefan Castas ungdomsdystopier" samt flera recensioner av nyutkommen teoretisk litteratur.

Filmade föreläsningar

Se föreläsningarna och samtalen från Seriedagen den 5 maj på vår hemsida www.sbi.kb.se

Sbi 50

I höst ska vi fira Svenska barnboksinstitutet 50 år. Håll utkik på hemsidan, följ oss i nyhetsbrev och på sociala medier, #sbi50.

Vänliga hälsningar,
Lillemor Torstensson
Informatör
lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.