2015-09-21 09:00Nyheter

Svenska barnboksinstitutet på Bokmässan i Göteborg

null

Bokprovning
Vi presenterar statistik över 2014 års barn- och ungdomsböcker, följer upp tendenser och spanar efter vilka trender som redan nu går att urskilja i 2015 års utgivning.
Medverkande: Sofia Gydemo och Lillemor Torstensson, båda Sbi.
24 september kl. 16–16.20, sal F3

Får barn vara starka överallt - eller hur fri är barnlitteraturen?
Litteraturen för barn och unga visar vilken syn vi har på barn och deras förmågor. Det finns olika föreställningar om vad barnlitteraturen bör handla om. Vad vill och vad kan vi skriva om för barn i en europeisk kontext? Vad reagerar läsare på i olika länder, i ny och gammal litteratur?
Åsa Warnqvist, Sbi, samtalar med Álvaro Magalhães, Portugal, Sinziana Popescu, Rumänien, och Åsa Lind, Sverige.
Språk: Engelska.
Svenska barnboksinstitutet i samarbete med EUNIC (European Union National Institutes for Culture).
24 september kl. 14–14.45, sal H1.

Vänliga hälsningar,
Lillemor Torstensson
Verksamhetsansvarig
lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.